Petra Urasto

Ehdolla Helsingin valtuustoon

Olen ehdolla kunnallisvaaleissa, koska mitään ei tapahdu vain kritisoimalla olemassa olevaa tilaa. Lunastaakseen oikeuden kritisoida ja viedäkseen itselleen tärkeitä asioita eteenpäin täytyy jokaisen osallistua yhteisönsä toimintaan itselleen parhaaksi katsomallaan tavalla.

Toiset asettuvat ehdolle, toiset äänestävät – toiset eivät tee mitään.

Minulle tärkeitä teemoja ovat:

  • Perheiden hyvinvointi
  • Yhteisöllisyys & toimiva kaupunki
  • Elinikäinen oppiminen

Miksi olen ehdolla

Perheiden hyvinvointi

Kaupungin tulee turvata perheiden hyvinvointiin suoraan vaikuttavat palvelut ja resurssit; neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa sekä lasten- ja nuorten koulutuksessa.

Toimiva kaupunki

Toimivuus on tulevaisuuden pääkaupungin ehdoton edellytys. Toimivuuden tulee olla kestävää ja vastuullista sekä aidosti kaupunkilaisia palvelevaa.

Ajatuksia
perheiden
hyvinvoinnista

Laadukas varhaiskasvatus on kannattava sijoitus lasten ja nuorten hyvinvointiin. Pätevä ja sitoutunut henkilökunta on päiväkodin tärkein kivijalka. Työhyvinvointi koostuu työn merkityksellisyyden ja arvostuksen lisäksi kilpailukykyisestä palkasta. Kunnissa tulee taata pääsy varhaiskasvatusyksikköön omalla oppilaaksiottoalueella samalla periaatteella kuin lähikouluunkin. Koululaisten iltapäivä- ja loma-ajan toimintaa tulee kehittää kunnan toimesta yhteistyössä järjestöjen kanssa. Ruotsalainen Fritidshem-malli olisi pilotoimisen arvoinen myös Suomessa.

Lapsiperheiden palvelut ovat tärkeä osa perheiden hyvinvointia. Neuvola- sekä perheneuvola palveluita tulee kehittää helpommin saatavaksi ja paremmin perheiden todellisiin tarpeisiin vastaavaksi. Tekniikan ja digitalisoinnin keinoin (AI, alustatalous) voidaan ratkaista tehokkaasti mm. ajanvarausjärjestelmä sekä perheille sopivimpien palveluiden valikoiman tarjonta, jotta tuki, jota annetaan ja johon yhteisiä varoja käytetään, on oikea-aikaista ja vaikuttavaa.

Perheiden haasteet ovat hyvin erilaisia ja siten ratkaisuvaihtoehtojenkin tulisi olla erilaisia. Nepsy-perhe hyötyy erilaisesta tuesta kuin diabeetikkoperhe. Toiselle perheelle keskusteluapu voi olla täydellinen tuen muoto, toinen kokee sen kahvakuulaksi merihädässä. Yhden vanhemman merkittävin apu voi olla keskeytymättömät yöunet ja toinen tarvitsisi kipeästi vertaistukea. Kuuntelemalla perheitä löytyy vaikuttavimmat ja myös kustannustehokkaimmat keinot. Oikea ja oikea-aikainen tuki on tehokkainta ongelmien ennaltaehkäisyä.

Perheet ovat omien olosuhteidensa asiantuntijoita, heitä tulee kuunnella. Yksikään asiantuntija ei vietä potilaansa kanssa niin paljon aikaa kuin läsnä oleva vanhempi lapsensa kanssa.

Palveluja tulee laajentaa ympärivuorokautisiksi niiltä osin, kun se on mahdollista. Ongelmiin pitää löytyä välittömästi ratkaisuja silloin, kun tilanne on – edes jonkinlainen kanava, joka ottaa hädän vastaan. Hätä harvoin tulee virka-aikaan.